Dorpsstraat 78, 7957 AW de Wijk
0522 444200
info@dorpshuisdewijk.nl

Het Dorpshuis gaat op 31 augustus weer open

Dorpshuis de Wijk Het culturele centrum van de Wijk

Het Dorpshuis gaat op 31 augustus weer open

Toen we begin dit jaar met het corona-virus werden geconfronteerd zette dat, zoals voor velen, ook voor het Dorpshuis een flinke streep door de rekening. De deuren moesten dicht, de stijgende lijn werd abrupt afgebroken en de voortgang kwam stil te liggen. Van 2 stappen vooruit naar 3 stappen terug, dat was even flink slikken.

Maar we zijn dus niet stil blijven zitten, want inmiddels hebben de entree en de ontmoetingsruimte een flinke opfrisbeurt gehad. Vera Vos heeft ons daarbij geadviseerd en de mooie muurschilderingen gemaakt. Ook heeft Vera het nieuwe logo voor het Dorpshuis ontworpen, dit logo zullen we op korte termijn presenteren. Verder is er een nieuwe website gemaakt www.dorpshuisdewijk en zijn de eerste contacten gelegd voor een grote renovatie/verbouwing van het pand.

Om veilig open te kunnen gaan is er een zgn. corona-protocol opgesteld en hebben we de vaste gebruikers uitgenodigd om op 25 augustus met ons in gesprek te gaan over hoe we dit samen kunnen en willen gaan doen. De verwarmingsinstallaties hebben groot onderhoud gehad waarbij alle ketels zijn vervangen en alle luchtfilters zijn vernieuwd. De installaties moeten voldoen aan het geldende Bouwbesluit en dat is het geval.

Met de gemeente gaan we binnenkort in gesprek om de bedrijfsvoering van het Dorpshuis nu en in de toekomst door te nemen en om te bezien in hoeverre “Corona” om evt. aanpassing van lopende afspraken qua ondersteuning vraagt en of daar mogelijkheden voor zijn of kunnen worden gevonden.

Wat we nog moeten oplossen is het gebrek aan vrijwilligers, want om het Dorpshuis in de toekomst kostendekkend te kunnen beheren en exploiteren zijn er vanuit het dorp simpelweg meer helpende handjes nodig. Als die handjes er niet komen dan gaan we het gewoon niet redden en zal het Dorpshuis wellicht eind 2021 alsnog de deuren moeten gaan sluiten.

Dat laatste willen we niet en daarom blijft het bestuur en het personeel zich er voor inzetten om het Dorpshuis toekomstbestendig te maken.
Maar ook dat kunnen we niet alleen en zullen we SAMEN met De Wijk moeten doen.

Graag ontvangen wij van zowel gebruikers, bezoekers als de Wijker bevolking alle benodigde hulp en input die kan helpen om voor UW en ONS Dorpshuis in De Wijk een gezonde toekomst te creëren.

Dus schroom niet: vragen, suggesties, tips, ideeën, helpende handjes beschikbaar?
Laat het ons weten, dat kan via mail: secretaris@dorpshuisdewijk.nl

“SAMEN STAAN WE STERK”!

Bestuur Dorpshuis De Wijk.
DB: Tinus Nijstad, Jan Smits, Coen Meenhorst.
AB: Jan Boerstra, Mark van Braam, Jikke Tuiten, Anko Scholtens.

Op de foto het dagelijks bestuur: Voorzitter Tinus Nijstad, Penningmeester Coen Meenhorst en secretaris Jan Smits

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *