Dorpsstraat 78, 7957 AW de Wijk
0522 444200
info@dorpshuisdewijk.nl

Meander dameskoor

Meander dameskoor

Elke woensdagochtend.

Vrouwenkoor Meander de Wijk

Het logo

Het logo

Secretariaat: Gerda Dekker
Sluisweg 5, 7949 BA Rogat

Telefoon: 0522-442258

Dirigent: Jannie Kroes
Pianiste: Ellen Wynia
Repetities: elke woensdagmorgen van 9.15 tot 10.45 uur in Dorpshuis de Wijk (De Havezate)
Aantal leden: 38
Opgericht: 12 november 1996
Repertoire: evergreens, pop- en musicalsongs, kerstliederen.

Kennis maken met ons koor? Kom dan vrijblijvend een paar keer een repetitie bijwonen.
Aanmeldingen voor bijwonen repetitie en boekingen voor een optreden van het koor bij bovenstaand adres.