Dorpsstraat 78, 7957 AW de Wijk
0522 444200
info@dorpshuisdewijk.nl

Corona

Dorpshuis de Wijk Het culturele centrum van de Wijk

Corona maatregelen

Toen we in 2020 met het corona-virus werden geconfronteerd zette dat, zoals voor velen, ook voor het Dorpshuis een flinke streep door de rekening. De deuren moesten dicht, de stijgende lijn werd abrupt afgebroken en de voortgang kwam stil te liggen. Van 2 stappen vooruit naar 3 stappen terug, dat was even flink slikken.

Er zijn geen coronaregels meer voor dorps- en buurthuizen, georganiseerde dagbesteding, en opvang voor kwetsbare groepen. Ook niet voor cultuur en evenementen.
Blijf wel altijd de adviezen volgen tegen verspreiding van corona.
Het aantal besmettingen blijft hoog. Mensen met een kwetsbare gezondheid lopen nog steeds een risico. Het blijft verstandig om zich te houden aan de adviezen tegen verspreiding van corona. Ook als u gevaccineerd bent of corona heeft gehad.
Veel mensen vinden het nog fijn om afstand te houden en een mondkapje te dragen. Respecteer elkaars keuzes.
Heeft u klachten die passen bij corona? Blijf thuis en doe een zelftest of plan een coronatest bij de GGD op coronatest.nl.De verwarmingsinstallaties hebben groot onderhoud gehad waarbij alle ketels zijn vervangen en alle luchtfilters zijn vernieuwd. De installaties moeten voldoen aan het geldende Bouwbesluit en dat is het geval.

Inmiddels heeft installatiebedrijf van Dijk uit Koekange de luchtverwarming en de ventilatie in de grote zaal en de ontmoetingsruimte van ons dorpshuis geheel aangepast. Een ventilatiesysteem zorgt voor een goede verantwoorde afvoer van de afgewerkte lucht. Hiervoor zijn ventilatiebuizen aangelegd met afvoerroosters. Met deze investering kunnen we na de vervanging van alle cv ketels en filters begin dit jaar de veiligheid voor onze gebruikers en huurders garanderen. 

Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeenschap. We willen op een verantwoorde wijze onze bezoekers en gebruikers weer de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te maken.

logodorpshuisdewijk20aug2020-02

 

 

Klik op onderstaande link om de Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het corona Toegangsbewijs (CTB) te openen of te downloaden.

 

 

 

Dorpsstraat 78
7957 AW de Wijk
Tel: 0522 444200
info@dorpshuisdewijk.nl
www.dorpshuisdewijk.nl